گرافینا:مرجع رایگان گرافیک و کدو ابزار

رامین رسولزاده گرافیست

گرافینا,رامین رسولزاده,رامین رسول زاده گرافیست,رامین رسولزاده گرافیست,رامین رسول زاده گرافیک کار,رامین رسولزاده گرافیک کار,گرافیک کار رامین رسول زاده,گرافیک کار رامین رسولزاده,رامین رسول زاده زرین قبائی,رامین رسولزاده زرین قبائی,رامین رسول زاده زرین قبایی,رامین رسولزاده زرین قبایی,

  رامین رسول زاده  میزان تسلط: 1.بیش از 3 سال تجربه در زمینه صفحه آرایی و طراحی 2.بیش از 3 سال تجربه در زمینه ادیت عکس ها 3.بیش از 2 سال تجربه در زمینه تدوین و ادیت فیلم و متحرک

عضويت ورود

رامین رسولزاده گرافیست

رامین رسول زاده

مهارت و توانمندی های یک فرد  مورد نیاز گرافیست است

 

  • تخیل و خلاقیت – که از ارکان اصلی ایده پردازی و انجام کارهای هنری می باشد.
  • داشتن ذوق هنری و مهارت در طراحی

  • داشتن اطلاعات کافی از حیطه ها و تخصص های مرتبط مانند روش های چاپ و عکاسی

  • توانایی مدیریت زمان و انجام کار مطابق با بودجه و زمانبندی آن

  • آگاهی از آخرین تغییرات و اطلاعات در حوزه گرافیک

  • مهارت خوب ارتباطی

 

 

ادامه مطلب